Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

NO CČSH v Mladé Boleslavi

Co nabízíme
 
Jste sami? Nemáte si s kým popovídat? Hledáte smysl svého života? Potřebujete chvíli ztišení? Cítíte, že byste se měli usmířit s Bohem i s lidmi? Máte problémy, se kterými si nevíte rady? Chcete hlouběji poznat Bibli?

Přijďte mezi nás!

 

Církev je společenství lidí bez rozdílu věku, vzdělání či postavení ve společnosti, které spojuje Boží láska a odpuštění v Ježíši Kristu. Scházíme se, abychom Bohu děkovali za vše, co nám dává, abychom ho prosili za vyřešení problémů svých i celé lidské společnosti, abychom poznávali jeho vůli z Bible a abychom se vzájemně měli rádi a pomáhali si.

          Když člověka potká něco zlého, když musí překonávat těžké období života, uvědomuje si, jak falešné a pomíjivé jsou hodnoty, za kterými se dosud honil. Uvědomuje si, že jedinou jistotou v tomto nejistém světě je Bůh a jeho láska k nám.

Upřímně zveme do našeho společenství.

Co konkrétně nabízíme?

1. Svátostné bohoslužebné společenství se vzkříšeným Pánem při bohoslužbách s Večeří Páně každou neděli v 9:00 a ve svátky.

2. Neformální setkávání kolem stolu při pohoštění každé první úterý v měsíci od 16.00. Témata nejsou nijak omezena, do programu se může zapojit každý.

3. Seznámení s Biblí - každý třetí čtvrtek v měsíci vždy od 17:00.

4. Pobožnosti s Večeří Páně v Domově Dolní Cetno - každé druhé úterý v měsíci vždy od 13:00.

5. Vysluhování svátostí (křest, pokání, manželství, biřmování - samozřejmě po náležité přípravě, útěcha nemocných). Osobní návštěvy a rozhovory se s. farářkou, návštěvy nemocných, pohřební rozloučení.

6. Jednorázové akce - viz události na Facebooku

TOPlist